ჟურნალისტიკის სკოლის სტიპენდიები – ვადა 11.09.2020

გეოგრაფია – სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა.

Centre for Media Pluralism and Freedom (CMPF)) მედია პლურალიზმის და თავისუფლების ცენტრი,  ჟურნალისტებისა და მედია პროფესიონალებისათვის მე-9 სკოლას უწევს ორგანიზებას. „მედია  COVID-19-ის პანდემიის პირობებში – ონლაინს კოლა შედგება 19 ოქტომბრიდან 20 ნოემბრამდე პერიოდში.
სკოლის მოდულები მოიცავს:

  • გამოხატვის თავისუფლება;
  • მედიის თავისუფლება;
  • COVID-19 ევროკავშირში და მის მიღმა;
  • მედია ბაზრის მდგრადობა და ალტერნატიული ბიზნეს მოდელები;
  • დეზინფორმაციასთან ბრძოლის ტექნოლოგია, მონაცემთა ჟურნალისტიკა.

CMPF სკოლის დასრულების შემდეგ გაიცემა სამი გრანტი 1000 ევროს ოდენობით ტრანსნაციონალური საგამოძიებო პროექტებისთვის.

სკოლის ღირებულება 300 ევრო. არის სულ 25 სტიპენდია.

დაწვრილებით იხილეთ აქ.

ინფორმაცია სხვა კონკურსების და გრანტების შესახებ იხილეთ აქ.

ვადა: 11 სექტემბერი 2020 წ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp