მეტი, ვიდრე რელიგია – რუსული პროპაგანდის ანარეკლები

ქართული მედიის მიერ უკრაინის ავტოკეფალიის გაშუქების მაგალითი.

კვლევის მიზანია რუსული პროპაგანდის მესიჯებთან, საშუალებებთან და მეთოდებთან მიმართებით, უკრაინის დამოუკიდებელი მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფუძნებით შექმნილი სიტუაციის გაშუქების შესწავლა და გაანალიზება.

კვლევა იხილეთ ბმულებზე:

Beyond Religion – Reflections of Russian propaganda.

მეტი, ვიდრე რელიგია – რუსული პროპაგანდის ანარეკლები.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp