მედიის მხარდაჭერის გრანტები NED-საგან – ვადა 19.06.2020

გეოგრაფია: მსოფლიო

NED იწყებს დემოკრატიის და დემოკრატიული ღირებულებების გაძლიერებაზე მიმართული პროექტების მიღებას. განაცხადების წარდგენა შეუძლიათ დამოუკიდებელ მედია ორგანიზაციებს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, ასოციაციებს რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა ქვეყანაში- გარდამავალი დემოკრატიის, ახალგაზრდა დემოკრატიის, ნახევრად ავტორიტარული რეჟიმის ან რეპრესიული რეჟიმის მქონე ქვეყნებში.

ფონდი დაინტერესებულია შემდეგი წინადადებებით: ადამიანის უფლებები და კანონი; ინფორმაციის თავისუფლების და მედიარესურსების მხარდაჭერა; საზოგადოებრივი ინიციატივების და  სამოქალაქო ორგანიზაციების მხარდაჭერა; სამოქალაქო წიგნიერების მხარდაჭერა; კონფლიქტების გადაჭრის ხელშეწყობა; გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების მხარდაჭერა; მსოფლიო საბაზრო ეკონომიკის მხარდაჭერა.

გრანტის მოცულობა დამოკიდებული პროექტის ხანგრძლივობასა და სფეროზე. საშუალო გრანტი გათვლილია 12 თვეზე და 50 000 დოლარის ბიუჯეტზე.

დაწვრილებით იხილეთ აქ.

ინფორმაცია სხვა კონკურსების და გრანტების შესახებ იხილეთ აქ.

ვადა: 19 ივნისი 2020 წ.

შეძელით თუ არა ჩვენ მიერ მოწოდებული შესაძლებლობების გამოყენება?
გთხოვთ მოგვწერეთ info@baltic.media ან შეავსეთ მოკლე კითხვარი – https://bit.ly/30z1wAb (რუსულ ენაზე) https://bit.ly/37npU95 (ინგლისურ ენაზე).
თქვენი გამოხმაურება დაგვეხმარება ამ საქმიანობის გაგრძელებაში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp