ინტერვიუ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორთან, თამარ იოსელიანთან

საქართველომ საზღვაო დარგში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გაწერილი 22 დირექტივიდან 16 უკვე მიღებულია. 2012 წლიდან ქართული საზღვაო დოკუმენტაცია აღიარა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმეტესობამ. როგორ აისახება აღიარება მეზღვაურთა კეთილდღეობაზე? ოფიციალური ინფორმაციით, ოფიცრების მიწოდების კუთხით საქართველო მე-13 ადგილზეა, როგორია მონაცემები რიგითებისთვის?

დასაქმებასთან ერთად მნიშვნელოვანია დასაქმებულთა უსაფრთხოებაც. ქართველი მეზღვაურები დღემდე საქმდებიან ისეთ გემებზე, სადაც უსაფრთხოების სტანდარტი შედარებით დაბალი შეიძლება იყოს ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებით. როგორია ამ კუთხით სურათი? შეიცვალა თუ არა დინამიკა და გახდა თუ არა დასაქმების ბაზარი შედარებით უსაფრთხო?

მეზღვაურებს საქართველოში სახელმწიფო საზღვაო აკადემიასთან ერთად კერძო სასწავლებლებიც ამზადებენ. რამდენად ხელმისაწვდომია ის შესაძლებლობები ყველა სასწავლებლის სტუდენტისათვის და აკადემიური პერსონალისთვის, რასაც ევროკავშირი ასოცირების ფარგლებში განათლების კუთხით ჩვენ ქვეყანას სთავაზობს ?

ინტერვიუ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორთან, თამარ იოსელიანი.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp