ექსკლუზიური ინტერვიუ ერიკ ჰოგთან

2019 წლიდან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მანდატის მიხედვით “გაამყარებს ფოკუსს მონიტორინგსა და ანგარიშგებაში, მათ შორის უმცირესობათა საკითხებზე, ჰიბრიდულ საფრთხეებსა და კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე”.

* კონკრეტულად რა ჰიბრიდულ საფრთხეებზეა საუბარი?
* რა თვისობრივ ცვლილებებს აკვირდებითან მისიაში?
* როგორია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში კონფლიქტის მოგვარების არსებული ხედვა?

“ბორდერიზაციის” პროცესი და IPRM -ის ფორმატის ეფექტურობის შეფასება- ექსკლუზიური ინტერვიუ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელთან, ერიკ ჰოგთან.

© სათვალე – 38.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp