ევროპული ტრანსსასაზღვრო გრანტები: გრანტები საგამოძიებო ჟურნალისტიკისთვის – ვადა 15.07.2020

გეოგრაფია: ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნები

Journalismfund.eu სთავაზობს ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების ჟურნალისტებს გრანტებს – პროფესიონალი ჟურნალისტები, რომლებიც მუშაობენ ტრანსსასაზღვრო საგამოძიებო თემებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ევროპასთან.  მონაწილეებმა უნდა შეძლონ ერთობლივ საგამოძიებო პროექტებზე მუშაობა.  მთლიანობაში ორგანიზაცია გასცემს გრანტებს 175 000 ევროს ოდენობით. ფინანსები გათვალსწინებულია შემდეგი ხარჯების დასაფარად: მგზავრობა, თარგმანი, ფასიან ბაზებზე წვდომა, საგამოძიებო ჟურნალისტის ანაზღაურება.

დაწვრილებით იხილეთ აქ.

ინფორმაცია სხვა კონკურსების და გრანტების შესახებ იხილეთ აქ.

ვადა: 15 ივლისი 2020 წ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp