ევროპის დროით – 9 (2020)

თემა: ენერგო პოლიტიკა, ენერგო გამტარები.


სტუმრები: 

  • ეკონომიკის სამინისტროს ენერგეტიკული რეფორმებისა და საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ზაზა ჩიხრაძე;
  • ტრანსკასპიური გაზსადენის ევროპული კონსორციუმის დირექტორი გიორგი ვაშაყმაძე.
  1. როგორია საქართველოს დამოუკიდებლობის და დამოკიდებულების ინდექსი ენერგეტიკული პოლიტიკის ნაწილში. და რას გეგმავს საქართველოს ხელისუფლება, რომ დამოკიდებულება მინიმუმამდე შეამციროს?
  2. რომელი რესურსის განვითარებით მიჰყვება საქართველო ენერგოდამოუკიდებლობის პოლიტიკას?
  3. საქართველო მიუერთდა ევროპულ ენერგეტიკულ გაერთიანებას. ქვეყანა დგას მოცულობითი ვალდებულებების შესრულების წინაშე. როგორია ამ ეტაპზე ვალდებულებათა შესრულების დინამიკა?
  4. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი, ბაქო – თბილისი – ერზრუმის გაზის მილი, რომლის გამტარიანობა დაიწყო 2006 წელს,  TANAP, რომლის მშენებლობა დაიწყო 2015 წელს და ამოქმედდა 2019 წელს – რა შედეგების მატარებელია საქართველოსთვის სატრანსპორტო კორიდორები ?
  5. თურქმენეთის გაზი – რა მომავალი აქვს ამ პროექტს?

პროექტი “ევროპის დროით” ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) და ასოციაცია “ევროპის დროით” მხარდაჭერით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp