ევროპის დროით – 7 (2020)

თემები:

  • როგორია ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების სახელმწიფო პოლიტიკა?
  • რამდენად სრულდება ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული დირექტივები?
  • გზებზე არსებული  ე.წ. “შავი წერტილები” და ცვლილებები კანონში.
  • რა ვალდებულებები გვაქვს განსაზღვრული ასოცირების შეთანხმებით სატრანსპორტო გადაადგილებისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით?
  • ვინ სწავლობს, საზოგადოებრივი სახმელეთო ტრანსპორტში მომსახურების სტანდარტს, ხარისხს, მომხმარებელთა უფლებების დარღვევის შემთხვევებს?

რესპონდენტები:

  • ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე – ერეკლე კეჟერაშვილი;
  • „საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის“ თავჯდომარე – ეკა ლალიაშვილი.

პროექტი “ევროპის დროით” ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) და ასოციაცია “ევროპის დროით” მხარდაჭერით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp