ევროპის დროით – 6

მთავრი თემა:

როგორ ვისარგებლოთ პროგრამით Erasmus + ? რამდენად შეესაბამება საქართველოს პროფესიული განათლების მიმართულება ევროპულ სტანდარტს? ზოგადი განათლების პრინციპები.

სტუმრები:

  • ირინა წეროძე – პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი;
  • მარიამ ჩიქობავა – სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp