ევროპის დროით – 5 (2020)

თემა – ევროპული ასოცირება და გარემოს დაცვა.

სტუმრები:

  • სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი;
  • გარემოსდაცვითი ორგანიზაციის – „მწვანე ალტერნატივას“- დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, მანანა ქოჩლაძე.

საინვესტიციო პოლიტიკა და DCFTA-ის მოთხოვნები – როგორია ამის პრაქტიკა?

რა კონკრეტული ღონისძიებები ხორციელდება ბუნების დაცვით, მათ შორის სატყეო მეურნეობის, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კონსერვაციის მიმართულებით?

როგორია ასოცირების შეთანხმების შემდგომ განვითარებული პოლიტიკა გარემოს დაცვის სფეროში?

რამდენად ეფექტიანად გამოიყენება გზშ-ს მექანიზმი ქვეყანაში?

პროექტი “ევროპის დროით” ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) და ასოციაცია “ევროპის დროით” მხარდაჭერით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp