ევროპის დროით – 18

საჯარო მმართველობა და ევროპასთან ასოცირება

საჯარო სამსახურში საჯარო მოხელის სტაბილურობა და გამიჯვნა პოლიტიკური ზეგავლენისგან – როგორია განხორციელებული რეფორმის დაგეგმილი შედეგები?

რამდენად ახერხებს ხელისუფლება გადამზადებულ კადრების შენარჩუნებას საჯარო სექტორში?

რას ნიშნავს საჯარო მმართველობა, როგორი უნდა იყოს საჯარო მოხელე და რამდენად სრულდება ევრო რეკომენდაციები საქართველოს მიერ?

სტუმრები:

  • ეკა ქარდავა – სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი;
  • დავით ბუჯიაშვილი – საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციის და სექტორული ინტეგრაციის დეპარტამენტის დირექტორი.

პროექტი “ევროპის დროით” ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) და ასოციაცია “ევროპის დროით” მხარდაჭერით.