ევროპის დროით – 16

მეცნიერება და ევროპული ინტეგრაცია

  • რა თანხას განკარგავს რუსთაველი სამეცნიერო ფონდი სამეცნიერო კვლევების განხორციელებისათვის?
  • რა ხელშეწყობა აქვთ უნივერსიტეტებს, მეცნიერებს, რა შესაძლებლობებს სთავაზობს მათ რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი?
  • ხორციელდება თუ არა მონიტორინგი მეცნიერული კვლევების შედეგების გამოყენებასა და მდგრადობაზე?
  • როგორია მაჩვენებელი მეცნიერული კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის სფეროში?
  • რა მდგომარეობა ქვეყანაში მეცნიერების დაფინანსების მიმართულებით?
  • როგორია საერთაშორისო არენაზე საქართველოს მეცნიერების როლი? რა სფეროში აქვს საქართველოს ავტორიტეტი და ძირითადად რა სფეროებში განხორციელებულ კვლევებს იცნობენ უცხოეთში?
  • რა რჩება ძირითად გამოწვევად ?

გადაცემის სტუმარი:

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი ზვიად გაბისონია.

ექსპერტები:

  • პროფ. დავით კერესელიძე – NEW VISION უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე.
  • ლიკა ღლონტი – Erasmum+ ის საქართველოს ეროვნული ოფისის კოორდინატორი.

პროექტი “ევროპის დროით” ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) და ასოციაცია “ევროპის დროით” მხარდაჭერით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp