ევროპის დროით – 11 (2020)

თემა: საერთაშორისო დაცვა და მიგრაცია

სტუმარი: მარკ ჰულსტი – მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის, პროგრამების კოორდინატორი.

სად იწყება და სად მთავრდება უცხოელთა საქართველოში ყოფნის პირობები, ვადები და როგორია ამ მიმართულებით ამჟამინდელი ვითარება?

რა პრინციპით არის განსაზღვრული იმ სახელმწიფოთა ჩამონათვალი, საიდანაც საქართველოში უვიზოდ შემოსვლაა ნებადართული თან ერთი წლის ვადით?

კონტროლდება თუ არა საქართველოში უცხოელთა დასაქმების მიზნით შემოსვლის რაოდენობა?

რა მექანიზმებით კონტროლდება პირი დასაქმდა თუ არა საქართველოში შემოსვლის შემდეგ?

როგორ მოწმდება ერთი წლის ამოწურვის შემდეგ უცხოელთა დარჩენის შემთხვევები?

პროექტი “ევროპის დროით” ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) და ასოციაცია “ევროპის დროით” მხარდაჭერით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp