ევროპის დროით – 10

თემა:

მართლმსაჯულება და რეფორმები – რა გაკეთდა საქართველოში მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირების მიმართულებით 2014 წლის შემდეგ, ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნათა გათვალისწინებით? რა პრიორიტეტები განისაზღვრა მართლმსაჯულების სფეროსთან დაკავშირებით ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების 2019 წლის სამოქმედო გეგმაში?

სტუმარი:

ზურაბ სანკიძე – იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტმენტის უფროსი.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp