ევროპის დროით – 10 (2020)

თემა – აკრედიტაცია და ზედამხედველობა

სტუმარი:

აკრედიტაციის ცენტრის დირექტორის მოადგილე – გიორგი ჩიტაძე.

საქართველოში, ევროკავშირის ხელშეწყობით, დაარსდა სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი.

  • როგორია აკრედიტაციის ცენტრის ფუნქციონირების შედეგები საქართველოში და პროდუქტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით აკრედიტაციის პოლიტიკა;
  • რომელ სფეროებში გაიცემა აკრედიტაცია, ვისზე და როგორ ხორციელდება საექსპერტო შეფასება?
  • როგორია აკრედიტაციის პირობების შეუსრულებლობის სტატისტიკა?
  • რა საფუძვლით ან რა ინფორმაციაზე დაყრდნობით ხორციელდება აკრედიტაციის პირობების შესრულების ზედამხედველობა?
  • რა მიზეზებით ხდება აკრედიტაციის შეჩერება?

პროექტი “ევროპის დროით” ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) და ასოციაცია “ევროპის დროით” მხარდაჭერით.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp