ევროკავშირის პროგრამები საზღვაო მიმართულების და სამედიცინო ტურიზმის განვითარებისთვის

საქართველოს საზღვაო სექტორში განხორციელებული სტრუქტურული, საგანმანათლებლო და საკანონმდებლო ცვლილებები – როგორია ევროკავშირის ინტერვენცია საქართველოში საზღვაო ინდუსტრიის განვითარებაში? შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და სამედიცინო ტურიზმის პერსპექტივა აჭარაში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp