გრანტი კვლევისათვის ბრიტანული ანალიტიკური ცენტრისაგან Chatham House – ბოლო ვადა 29.04.2019

ბრიტანეთის ანალიტიკური ცენტრი საერთაშორისო ურთიერთობის სფეროში – Chatham House იღებს საგრანტო განაცხადებს. კანდიდატები, (აკადემიკოსები, მედიის, არასამთავრობო სექტორის, ბიზნესის, სამთავრობო დაწესებულებების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები) რომლებიც კარიერულ განვითარებას ესწრაფვიან, შეთავაზებულთაგან ერთ-ერთ თემაზე უნდა განახორციელეონ კვლევა, ასევე შესაძლებელია საკუთარი კვლევის წარმოება, მონაწილეობის მიღება Chatham House-ის კვლევებში და ლიდერებისათვის განკუთვნილ პროგრამაში ჩართვა.

პროგრამის მონაწილეები მიიიღებენ 2340 £. გრანტის გაცემის პეროდია 2019 წლის სექტემბრიდან 2020 წლის ივნისამდე. ორგანიზატორები ასევე დაფარავენ სატრანსპორტო ხარჯებს, ტრენინგებს და პუბლიკაციის ხარჯებს.

იხილეთ დაწვრილებით – ლინკზე.
განაცხადების მიღების ბოლო ვადა – 29 აპრილი 2019 წ.

ინფორმაცია სხვა კონკურსების შესახებ იხილეთ – აქ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp