გრანტები ტრანსსასაზღვრო გამოძიებებისათვის – ბოლო ვადა 29.09.2019

გეოგრაფია – ევროპა, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ჩათვლით 

Reporters in the Field აცხადებს კონკურსს ჟურნალისტებისთვის, ერთმანეთთან თანამშრომლობის გზით შექმნან საერთო ევროპული ისტორიები/მასალები, რომლებიც არ მთავრდება საზღვრებთან (ტრანსსასაზღვრო).  გრანტების ოდენობა არ აღემატება 8 000 ევროს ჯგუფზე. თანხა მოიცავს ისტორიის მომზადების, წვრთნის, ექსპერტების შეფასებების მიღების ხარჯებს.

დაწვრილებით იხილეთ აქ.

განაცხადების მიღების ვადა:  29 სექტემბერი 2019 წ.

ინფორმაცია სხვა კონკურსების და გრანტების შესახებ იხილეთ აქ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp