ანტი-ლიბერალური პოპულიზმი და ანტი-დასავლური პროპაგანდა – N2

თემა: “ნდობა ინსტიტუტებისადმი- თბილისი, აჭარა, სამეგრელო”

კვლევა სრულად – https://bit.ly/3c6iPN6

სტუმარი:

  • ლაშა ტუღუში – ლიბერალური აკადემია-თბილისის დირექტორი

სასაუბრო საკითხები:
• ინსტიტუტებისადმი ნდობა – მიმოხილვა;
• ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარების (კრიზისის) ფონზე ინსტიტუტებისადმი ნდობის მნიშვნელობა;
• თბილისი შედარებული რეგიონულ მაჩვენებლებს – რაზე მიუთითებს დედაქალაქში დაფიქსირებული ნდობის დაბალი მაჩვენებელი რეგიონებთან შედარებით, რა განაპირობებს ტენდენციას?;
• სამივე რეგიონში ეკლესიას, ლიბერალური ტიპის საზოგადოებრივ ორგანიზაციას და მედიას უფრო ენდობიან, ვიდრე ხელისუფლების ორგანოებს – რა დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა აღნიშნული მიგნება? რისი განმაპირობებელი შეიძლება გახდეს შექმნილი ვითარება?

გადამცემა სრულად – სათვალე 140.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp