ანტი-ლიბერალური პოპულიზმი და ანტი-დასალური პროპაგანდა – N1

თემა: „ანტილიბერალური განწყობა- თბილისი, აჭარა, სამეგრელო“ – კვლევის პრეზენტაცია

• ანტილიბერალური განწყობა მამაკაცებში უფრო გამოკვეთილია, ვიდრე – ქალებში;
• ავტორიტარულ ლიდერზე სამივე რეგიონში (თბილისი, აჭარა, სამეგრელო) არსებობს მოთხოვნა;
• სამივე რეგიონში გამოკითხულთა დაახლოებით მესამედი ფიქრობს, რომ ქართულ ტრადიციებს საფრთხეს ამერიკა უქმნის, ევროკავშირიდან კი ამ საფრთხეს დაახლოებით მეოთხედი ელის;
• ეგზისტენციური კრიზისის დროს გამოკითხულთა ყველაზე დიდ პროცენტს ევროკავშირის იმედი აქვს, რომელსაც მცირედით ჩამორჩება ამერიკა და ნატო. მეათედზე მეტს გაეროსა და გერმანიის იმედი აქვს, რუსეთისა კი გამოკითხულთა უმნიშვნელო რაოდენობას ეიმედება.

სრულად კვლევა იხილეთ აქ.

სტუმრები:


ლაშა ტუღუში – ლიბერალური აკადემია-თბილისის დირექტორი;

ზვიად ქორიძე – ჟურნალისტი.

გადაცემა სათვალე – 138.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp