აგრო სიახლეები – 4 (მეოთხე სეზონი)

საქართველოში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რიცხოვნობა მცირდება. შემცირებული ნედლი რძის წარმოებაც. რის ხარჯზე გაიზარდა რქოსანი პირუტყვის ექსპორტი და როგორ აფასებენ დარგის სპეციალისტები ფურებისა და ფურკამეჩების შემცირებას. აგროჟურნალისტთა მნიშვნელობა და ჟურნალისტიკის რესურსცენტრისა და USAID reap-ის ერთობლივი პროექტი, გამარჯვებულები უკვე გამოვლინდნენ.