აგრო სიახლეები – 4 (მეოთხე სეზონი)

საქართველოში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რიცხოვნობა მცირდება. შემცირებული ნედლი რძის წარმოებაც. რის ხარჯზე გაიზარდა რქოსანი პირუტყვის ექსპორტი და როგორ აფასებენ დარგის სპეციალისტები ფურებისა და ფურკამეჩების შემცირებას. აგროჟურნალისტთა მნიშვნელობა და ჟურნალისტიკის რესურსცენტრისა და USAID reap-ის ერთობლივი პროექტი, გამარჯვებულები უკვე გამოვლინდნენ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp