აგრო სიახლეები – 5 [მეხუთე სეზონი]

მთავარი თემა:

  • პროგრამა ENPARD-ი ევროპის დღეებზე – როგორ მუშაობს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები და რა სიახლეებია 8 მუნიციპალიტეტში სადაც ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები აქტიურად მუშაობენ;
  • ქართული ღორის ევროპული პოტენციალი – რამდენად მიმზიდველია ევროპის ბაზრისთვის ქართული პროდუქცია და რა საფრთხეს წარმოადგენს ღორის აფრიკული ცხელება.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp