აგრო სიახლეები – 22 (მეოთხე სეზონი)

თემები:

  • დაუზუსტებელი და არასწორი ინფორმაცია მედიაში – აგრო მიმართულების საკითხების სწორად გაშუქების მნიშვნელობა და  მედია ადვოკატირება, რომელსაც ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი ახორციელებას;
  • მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ექსპორტი იზრდება;
  • რატომ არის მნიშვნელოვანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერება და რა შედეგები მიაღწია ქართველმა ფერმერებმა მეურნეობაში;
  • რა მნიშვნელობა აქვს პირუტყვის სწორ კვებას და რაციონის შერჩევას?!
  • ესპანური კორიდა საქართველოს მაღალმთიანეთში.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp