აგრო სიახლეები – 20 (მეოთხე სეზონი)

თემები:

    • რა შესაძლებლობებს აძლევს საქართველოს ევროპასთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, ანუ DCFTA და რამდენად ინფორმიებული არიან მის შესახებ ქართველი ფერმერები თუ მწარმოებლები;
    • როგორ მიმდინარეობს საქართველოში კულტურათა განახლების პროცესი?!
    • კულტურათა ჯიშობრივი გაუმჯობესების მნიშვნელობა მეციტრუსეობაში.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp