აგრო სიახლეები – 13 (მესამე სეზონი)

გადაცემა “აგრო სიახლეები” და “მრავალკუთხედი” გაერთიანებული ფორმატით.

დასავლური გამოცდილება სოფლის მეურნეობაში – რამდენად მნიშველოვანია არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა სოფლის განვითარებაში.

2017 წელი – ქართული მეღვინეობისთვის – შეაჯამეთ გასული წელი აგრო სიახლეებთან ერთად.