აგრომობილი სამეგრელოდან – გაიგეთ სოფელ კახათის პრობლემები და მოისმენეთ რჩევები მათ მოსაგვარებლად დარგის სპეციალისტებისგან [Video]

აგრომობილი სამეგრელოდან – გაიგეთ სოფელ კახათის პრობლემები და მოისმენეთ რჩევები მათ მოსაგვარებლად დარგის სპეციალისტებისგან.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp